Wisselwerking geneesmiddelen en voedingsstatus ouderen

Wisselwerking geneesmiddelen en voedingsstatus ouderen

‘Medicijnbewaking ouderen moet beter’

Voedingswetenschapper Wout van Orten-Luiten is aangesteld bij Wageningen Universiteit als promovendus voor het PAnDeMics project. Dit project van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei onderzoekt bij ouderen verbanden tussen geneesmiddelgebruik, ondervoeding en tekorten aan vitaminen of mineralen.

Klinisch geriater André Janse begeleidt het project vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Vanuit Wageningen Universiteit begeleidt prof. dr. Renger Witkamp. PAnDeMics staat voor ‘Polypharmacy, malnutrition and deficiencies of micronutrients in Dutch geriatric outpatients’.

Medicijngebruik door ouderen

Medicijngebruik onder ouderen is hoog, ook onder bezoekers van de polikliniek geriatrie van Ziekenhuis Gelderse Vallei: 65 procent van de bezoekers gebruikt minimaal vijf medicijnen (polyfarmacie) en 22 procent zelfs tien of meer medicijnen (ernstige polyfarmacie). Dat medicijnen bijwerkingen kunnen veroorzaken is bekend. Dat medicijngebruik óók kan leiden tot het ontstaan van ondervoeding, of tekorten aan vitaminen of mineralen is minder bekend. De vaak aspecifieke klachten die hierdoor kunnen ontstaan, worden niet altijd als zodanig herkend. Soms leidt dat er toe dat opnieuw extra medicijnen worden voorgeschreven. Meer kennis op dit gebied is nodig voor een completere aanpak van ondervoeding, deficiënties en onnodig medicijngebruik.

De Alliantie Voeding springt met het PAnDeMics project in op dit relatief nieuwe onderzoeksgebied. Wat micronutriënten betreft ligt de focus op vitamine D-, B12- en magnesiumwaarden in het bloed. De voedingsstatus wordt beoordeeld met de Mini Nutritional Assessment (MNA). In het onderzoek is vooral aandacht voor verbanden met medicijnen die vaak door ouderen worden gebruikt. Voor het project worden geanonimiseerde gegevens gebruikt van patiënten die de polikliniek geriatrie voor de eerste keer bezoeken.