zondag, 24 september, 2017
Thuiszorg

Thuiszorg

Transmuraal centrum Quartz heeft van de Gemeente Helmond subsidie gekregen om zogenaamde Probeerhuizen in Helmond te realiseren. Deze ‘Probeerhuizen’ zijn vooral gericht op mensen...
Bonden vragen wethouders minder te bezuinigen

Dit voorjaar werd al duidelijk dat de vraag naar wijkverpleging veel groter is dan eerder is ingeschat. Om na te gaan hoe groot...
CNV vraagt meer vertrouwen in wijkverpleegkundigen

Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg die zelfstandig werken en zelf initiatieven kunnen nemen in hun werk zijn meer bevlogen en overwegen minder vaak...
Wat mag een jaar extra leven kosten

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en 1ste Lijn Amsterdam gaan intensiever samenwerken om de Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-methodiek landelijk in te voeren. In PaTz-bijeenkomsten voeren huisartsen,...
Mensen met afasie delen mening over zorg

Een videoverbinding met de wijkverpleegkundige, de bloedsuikerspiegel of het zuurstofgehalte in het bloed doorgeven aan de huisarts via internet; als ouderen de voordelen zien...
CNV vraagt meer vertrouwen in wijkverpleegkundigen

Het Kabinet wil de wijkverpleegkundige de spin in het werk voor de zorg thuis laten zijn. Maar aan alle kanten worden er eisen gesteld...
Voorkom overbelasting mantelzorgers van naasten met dementie

Zorgprofessionals moeten er voor waken dat mantelzorgers van naasten met dementie niet overbelast raken. Door tijdige ondersteuning te bieden kunnen mantelzorgers hun taak beter...
Ziekenhuis SKB en thuiszorg Careaz werken samen via Google Glass

De afdeling wondzorg van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en zorgorganisatie Careaz  gaan het gebruik van Google Glass uitbreiden. Na een jaar ziekenhuis wondzorg...
Bonden en NVZ hervatten overleg nieuwe cao Ziekenhuizen

Thuiszorgmedewerkers van de Gelderse zorgaanbieder Vérian voeren op zaterdag 28 februari opnieuw actie tegen een voorgenomen loonsverlaging van 25 procent. De actie begint om...
Breed initiatief voor betere mondzorg ouderen

Recent Nederlands onderzoek laat zien dat tachtig procent van de ouderen een matige tot slechte mondgezondheid heeft bij opname in een verpleeghuis. Om de...