maandag, 24 juli, 2017
Aangenaam Verzorgd

Aangenaam Verzorgd

Alles over gezondheid en welzijn van de patiënt
Brand in verpleeghuis De Waadwente snel onder controle

In de kamer van een van de bewoners van verpleeghuis De Waadwente in Dokkum brak afgelopen zondag brand uit. De oorzaak van de brand...
Erasmus MC maakt sterftecijfers niet openbaar

De huidige sterftecijfers zijn onbetrouwbaar en geven geen goed beeld van de kwaliteit van de zorg. Daarom publiceert het Erasmus MC in Rotterdam deze...

Meer kennis moet helderheid brengen in discussies over de problematiek van ouderen en het zelfgekozen levenseinde. Zo zijn cijfers en begrippen vaak niet eenduidig...

Patiënten die worden opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda krijgen een polsbandje waarop niet alleen hun naam, maar soms ook een...

De Levenseindekliniek heeft het afgelopen jaar 133 mensen euthanasie gegeven. Daarbij ging het grotendeels om mensen van wie het euthanasieverzoek vanwege de wetgeving door...