zondag, 24 september, 2017
Ouderenzorg

Ouderenzorg

Kwetsbare ouderen goed in beeld krijgen zodat de overgang van het ziekenhuis naar huis nog beter verloopt. Met uiteindelijk het beperken van functieverlies, heropnames...

Steeds meer kwetsbare ouderen komen met een zorgvraag terecht bij de Huisartsenpost of op de Spoedeisende Hulp. Dit is een landelijke tendens. De meesten...

Eenzaamheid onder ouderen is een bekend probleem, ook in Amsterdam. Om aandacht te vragen voor eenzame ouderen én daadwerkelijk wat voor hen te betekenen,...
GHZ start geheugenpolikliniek voor anderstaligen

“Wanneer iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis raakt dit niet alleen de persoon zelf, maar ook zijn naasten”, zegt drs. Marijke Baden, geriater in...

Na een ziekenhuisopname kan de overgang naar huis voor een patiënt een enorme stap zijn. Daarom ontmoeten kwetsbare ouderen sinds deze week de wijkverpleegkundige...
Ontwikkeling meetinstrument voor verantwoord antibioticagebruik

Bijna alle ouderen ondervinden veel praktische problemen bij het gebruik van geneesmiddelen. Bijvoorbeeld bij het lezen van de bijsluiter, gebruik van de verpakking, het...
GHZ start geheugenpolikliniek voor anderstaligen

Meer zicht krijgen op het ontstaan van de ziekte van Alzheimer door stamcellen te herprogrammeren tot een brein op een chip. Dat is het...
GHZ start geheugenpolikliniek voor anderstaligen

Demente mensen vervelen zich dodelijk. Als er overdag geen beweging in de kamer is, gaan ze plukken, rondlopen, tikken. Wie een beetje begrijpt...
Meer kans op hart- en vaatziekten bij ouderen die slechter kunnen denken

Ouderen die slechter kunnen redeneren, plannen en problemen oplossen, lopen veel meer kans op een hartinfarct en beroerte. Een verklaring voor dit verband is...
ActiZ: zet extra budget in voor kwetsbare ouderen

Het Laurentius ziekenhuis en twee Roermondse zorgcentra van Proteion starten een proef op de afdelingen acute opname en orthopedie. Wanneer dementerende bewoners van de...