LAATSTE NIEUWS

Bij patiënten die een verzoek doen om euthanasie is even vaak sprake van ondraaglijk lijden als bij patiënten die geen verzoek om levensbeëindiging doen....
Vitamine D-tekort vergroot kans op aanval MS

Op 27 mei, Wereld MS Dag, openen ambassadeur Wolter Kroes en voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes, gezamenlijk de Amsterdamse beurs van Euronext. Zij doen dit...

Blog

Marja den Otter

POPULAIRE BERICHTEN

‘Kennis over delier voorkomt veel leed’

E<strong>en verslechterde functie van de bloedvaten (vaatdisfunctie) speelt niet alleen een belangrijke rol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten, maar ook bij het...